Blog

Februar – mesec odgovornog vlasništva

Širom SAD, Februar se obeležava kao mesec odgovornog vlaništva, što je idealna prilika za promovisanje etički  ispravnog, društveno poželjnog i  zakonitog  odnosa vlasnika prema njihovim kućnim ljubimcima. Iako se u Srbiji pitanje odgovornog vlasništva uglavnom poteže u sklopu medijskih hajki protiv napuštenih ljubimaca i senzacionalističkih naslova koji izveštavaju o ujedima agresivnih pasa, u pitanju je mnogo šira tema koja zahteva temeljniji pristup. Činjenica da veliki deo svetske populacije povezuje Februar sa promovisanjem odgovornog vlasništva je dobar povod da se toj >> Više

Oni su stvarali istoriju zaštite životinja – Samjuel Džekson Prat

Još jedan u nizu pionira koji su se zalagali za humaniji odnos društva prema životinjama bio je i engleski dramski pisac, pesnik, glumac i bivši sveštenik Samjuel Džekson Prat, koji je svoja mnogobrojna dela ponekad objavljivao i pod pseudonimom Courtney Melmoth.  Ovaj svestrani i pomalo buntovni umetnik iznosio je svoje stavove u vezi sa pravima životinja na jedan krajnje emotivan i romantičan način – u svojim pesmama i pričama. Zanimljivo je da je Prat jedno vreme bio uzorni sveštenik sve dok nakon jedne skandalozne ljubavne afere nije napustio sveštenički poziv i odlučio da >> Više

Oni su stvarali istoriju zaštite životinja – Henri Stivens Salt

Henri Stivens Salt je bio engleski pisac i aktivista koji se zalagao za socijalne reforme u mnogim oblastima, uključujući i zatvorski sistem, školstvo i obrazovanje, privredne isntitucije, ali i za poboljšanje položaja životinja i korenitu promenu odnosa ljudi prema njima. Bio je poznat kao vegetarijanac, protivnik vršenja eksperimenata na životinjama, socijalista, pacifista, ali i kao uvaženi naučnik, književni kritičar, pisac i biograf. Obrazovanje i karijera Salt je rođen u Indiji 1851. godine, ali se sa porodicom vratio u Englesku godinu dana kasnije. Studirao je na Itonu, >> Više

Oni su stvarali istoriju zaštite životinja – Ana Kingsford

U vreme kada su žene još uvek bile građani drugog reda bez prava na obrazovanje, rad i učešće u političkom životu, a životinje potrošni materijal upotrebljavan za surove medicinske oglede, Ana Kingsford je uspela da ostavi svoj trag u istoriji kao uspešna lekarka, spisateljica, naučnica, protvnica eksperimenata na živim životinjama i zaštitnica prava žena. Detinjstvo, porodica i brak Ana Kingsford je rođena 1846. godine u Eseksu u Velikoj Britaniji u dobrostojećoj trgovačkoj porodici. Svoju maštovitost i talenat za literarno stvaralaštvo ispoljila je još u najranijem >> Više

Oni su stvarali istoriju zaštite životinja – Henri Berg

Zaštita životinja i borba za njihova prava još uvek se u mnogim zemljama smatraju za nešto revolucionarno i moderno, nešto što postoji od skora i što je došlo sa strane, dok se njena istorija stavlja u drugi plan.  Bez znanja o naporima i zalaganjima prvih boraca za zaštitu životinja ne možemo imati pravu sliku o tome koliko je položaj životinja u pravu i društvu zapravo promenjen i koliko je truda i upornosti ta promena zahtevala. Zato ne smemo zaboraviti ljude i žene koji su decenijama unazad pravili one nejteže, pionirske korake i zalagali se za prava životinja u vreme kada >> Više

Zašto je Svetski dan močvara bitan za životinje

Potpisivanje Ramsarske konvencije U svetu se 2. februar svake godine obeležava kao Svetski dan močvara. To je dan kada je 1971. godije u iranskom gradu Ramsaru usvojena Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja posebno kao prebivališta ptica močvarica, poznata kao Ramsarska konvencija. Obeležavanjem ovog datuma se počevši od 1997. godine nastoji skrenuti pažnja javnosti na značaj močvara i njihove flore i faune kao dragocenih ali ograničenih resursa za opstanak čitavog čovečanstva. Takođe, time se pokušava podići društvena svest o tome koliko je važno očuvati >> Više
monografija

„Zaštita životinja u Srbiji – kaznenopravni i ekološki aspekti“

Koautorska monografska publikacija „Zaštita životinja u Srbiji – kaznenopravni i ekološki aspekti“ Dr Ane Batrićević i MSc Vere Batanjski nastala je kao rezultat naučnoistraživačkog rada autora iz oblasti prava zaštite životne sredine, sa posebnim naglaskom na njegovoj kaznenopravnoj dimenziji i ekološkim posledicama kršenja njegovih normi. Iako ne moraju nastupiti odmah, već sa odloženim dejstvom, posledice takvog odnosa ljudi prema životinjskom svetu dalekosežne su i trajne. U svetlu tih okolnosti, adekvatna, blagovremena, efikasna i organizovana društvena reakcija >> Više

“Zaštita životinja u međunarodnom pravu”

Monografija "Zaštita životinja u međunarodnom pravu", autora Dr Ane Batrićević, naučnog saradnika Instituta za Kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu objavljena je početkom decembra 2013. godine. Sve veći broj zemalja postavlja zakonske, pa čak i ustavne okvire za zaštitu dobrobiti životinja, a filozofskopravni koncept prava životinja postepeno stiče sve više pristalica u naučnim i ekspertskim krugovima.  Paralelno sa nacionalnim, razvijaju se i unapređuju međunarodni, nadnacionalni pravni okviri za zaštitu životinja, u prvom redu kroz usvajanje univerzalnih >> Više

Krivično delo nezakonitog lova u Republici Srbiji – zvanične pravosudne statistike

Prikazani podaci o broju prijavljenih i osuđenih lica, kao i o izrečenim kaznama za krivično delo nezakonitog lova iz člana 276. Krivičnog zakonika Republike Srbije preuzeti su iz Biltena i Saopštenja Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, a dostupni su u elektronskom formatu na zvaničnoj internet prezentaciji Republičkog zavoda za statistiku.  Krivično delo nezakonitog lova spada u krivična dela protiv životne sredine. Ovo krivično delo se u našoj zemlji prijavljuje znatno češće nego ostala krivična dela kojima se štite životinje. Međutim, činjenica da se >> Više

Krivično delo ubijanja i zlostavljanja životinja u Srbiji – zvanične pravosudne statistike

Satistički podaci o broju prijavljenih, optuženih i osuđenih lica za krivično delo ubijanja i zlostavljanja životinja (član 269. Krivičnog zakonika Republike Srbije) vode se od 2006. godine zato što je tek te godine ovo krivično delo uvedeno u naše krivično pravo. Najnoviji podaci u vezi sa prijavama, optuženjima i osudama za to krivično delo odnose se na 2012. godinu. Ovi podaci su objavljeni u Biltenima i Saopštenjima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, a dostupni su u elektronskom formatu na zvaničnoj internet prezentaciji Republičkog zavoda za statistiku.  Kada >> Više

Prijavljivanje ubijanja i zlostavljanja životinja – prava i obaveze građana i državnih organa

Građani koji saznaju za slučajeve ubijanja i zlostavljanja životinja, bilo lično bilo posredno - putem medija ili od nekog drugog lica često nisu sigurni šta povodom toga treba da učine. Zbog toga su česta pitanja: "Da li treba da prijavim slučaj za koji sam saznao?" "Kome mogu da podnesem prijavu?" "Kako da podnesem prijavu?" "Da li postoji neka posebna forma u kojoj se prijava podnosi?" "Da li mogu prijaviti delo telefonom?" "Šta ako podnesem prijavu nenadležnom organu?" "Šta ako policija ne postupi po mojoj prijavi?" Citirane zakoske odredbe i objašnjenja u ovom tekstu imaju za >> Više

Savetovalište o odgovornom vlasništvu povodom 4. Oktobra, Svetskog dana životinja

Povodom Svetskog dana životinja 4. oktobra udruženja građana LINK PLUS i Kinološka akademija, dr Ana Batrićević, Felinološko društvo Le PETit,Škola AportGoat i Kinološko sportski klub Agility Bečmen organizuju SAVETOVALIŠTE O ODGOVORNOM VLASNIŠTVU, u pet friendly kafiću ZUMBUL u Kosovskoj 35 u Beogradu, od 18 do 20 sati. Proteklu deceniju u Srbiji obeležilo je usvajanje modernih propisa u oblasti veterinarstva i dobrobiti životinja i podizanje svesti građana o potrebama životinja, bilo da se radi o kućnim ljubimcima, farmskim životinjama i životinjama koje >> Više

4. Oktobar – Svetski dan životinja

Širom sveta, 4. Oktobar se obeležava kao Svetski dan životinja. Ova tradicija uspostavljena je 1931. godine, na konferenciji ekologa u Firenci, kao pokušaj stručnjaka iz ove oblasti da skrenu pažnju javnosti na mnogobrojne opasnosti koje prete ugroženim životinjskim vrstama. Od tada je Svetski dan životinja postao povod da se svet podseti na značaj koji životinje imaju kako per se, tako i za čoveka i društvo kao celinu, ali i prilika da  se izrazi poštovanje prema svim životinjama i ljudima koji ih vole i cene. Izbor baš ovog datuma za obeležavanje Svetskog dana životinja >> Više

Pokolj kitova u Japanu i Povleja o zaštiti morskih sisara

Komercijalni lov na kitove zabranjen je na međunarodnom nivou još 1986. godine. Uprkos tome, zahvaljujući posedovanju posebne dozvole izdate od strane Ujedinjenih nacija, Japan uporno nastavlja sa praksom ubijanja ovih morskih sisara. Procenjuje se da je usled neracionalnog i nekontrolisanog kitolova od usvajanja međunarodne zabrane lova na kitove pa do danas u teritorijalnim vodama Japana ubijeno preko 14 000 kitova, a proteklih dana mediji i društvene mreže preplavljeni su potresnim slikama koje svedoče o pravom pokolju koji japanski kitolovci nemilosrdno sprovode nas ovim životinjama. Iako >> Više

Dobrobit kućnih ljubimaca u Evropi – pogledi i perspektive

Prevod delova teksta objavljenog od strane Evropske komisije 07.07.2013. godine, preuzetog sa zvanične internet prezentacije Eurogroup for Animals, udruženja koje okuplja 40 najuticajnijih organizacija za zaštitu dobrobiti životinja u Evropskoj uniji www.eurogroupforanimals.org Evropska unija istražuje mogućnosti za definisanje okvira za politiku u oblasti dobrobiti pasa i mačaka (Dr Paolo Dalla Villa, zvaničnik Evropske Komisije zadužen za politiku u oblasti dobrobiti životinja) U protekloj dekadi, brojnost populacije kućnih ljubimaca na teritoriji Evropske unije beleži značajan >> Više

1 Septembar – Međunarodni dan primata

Na inicijativu međunarodnog udruženja za zaštitu životinja "Animal Defenders International", 1. Septembar se obeležava kao Međunarodni dan primata. Obeležavanjem ovog dana želi se skrenuti pažnja javnosti na neophodnost da se konačno potpuno prestane sa vršenjem naučnih eksperimenata na primatima. Mnogi primati danas spadaju u ugrožene vrste. Izumiranje im preti kako zbog nestajanja njihovih prirodnih staništa usled neracionalnog i neodrživog eksploatisanja šuma tako i zbog nezakonitog lova, nezakonitog prometa njihovog mesa, zatim,  nezakonite prodaje živih jedinki radi upotrebe >> Više

Otpad na beogradskom priobalju ugrožava ptice

Obale beogradskih reka dom su ili privremeno odmaralište za mnoge ptice. Najviše je galebova, ali se može videti i poneki par labudova. Iako bi gradsko priobalje trebalo da bude urbana oaza, velike količine otpada – plastičnih flaša, kesa, limenki, komada dasaka i metala ne samo što narušavaju njihov izgled već predstavljaju i ozbiljnu opasnost za ptice koje tu borave. One se mogu povrediti, progutati delove ambalaže ili se zakačiti za neki od otpadaka i usled toga uginuti. Prisustvo otpada na obalama beogradskih reka se jasno se vidi na fotografijama sa šetališta „25 maj“ od >> Više