Dobrobit kućnih ljubimaca u Evropi – pogledi i perspektive

Prevod delova teksta objavljenog od strane Evropske komisije 07.07.2013. godine, preuzetog sa zvanične internet prezentacije Eurogroup for Animals, udruženja koje okuplja 40 najuticajnijih organizacija za zaštitu dobrobiti životinja u Evropskoj uniji www.eurogroupforanimals.org

Evropska unija istražuje mogućnosti za definisanje okvira za politiku u oblasti dobrobiti pasa i mačaka

(Dr Paolo Dalla Villa, zvaničnik Evropske Komisije zadužen za politiku u oblasti dobrobiti životinja)

U protekloj dekadi, brojnost populacije kućnih ljubimaca na teritoriji Evropske unije beleži značajan porast, zahvaljujući tome što su njeni građani u velikom broju nabavljali pse i mačke. Danas u Evropskoj uniji ima više od sto miliona pasa i mačaka. Oni su divni kućni ljubimci koji svojim vlasnicima pružaju značajne psihološke i fiziološke benefite i podstiču stvaranje socijalnih veza u zajednicama. Pored nespornog značaja koji ove životinje imaju za čitavo društvo, treba naglasiti da uzgoj i prodaja pasa i mačaka ujedno predstavlja i važan privredni sektor.

Burmese cat

Nadležnost Evropske unije u oblasti dobrobiti životinja ograničena je ciljevima postavljenim u njenim ugovorima. Kao takva, dobrobit kućnih ljubimaca nije jedan od ciljeva Evropske unije i može se smatrat relevantnom samo ukoliko na neki način pogađa politiku Evropske unije u sferi internog tržišta, poljoprivrede ili javnog zdravlja.

Trgovina psima i mačkama je trenutno je regulisana odredbama komunitarnog prava koje se tiču zdravlja životinja i javnog zdravlja, ali ne postoji specifično zakonodavstvo Evropske unije koje se odnosi isključivo na problematiku dobrobiti ovih životinja, čime se regulisanje njihove zaštite prepušta volji država članica. Istovremeno, postojeća nacioanlna zakonodavstva država članica i odredbe prava Evropske Unije ne implementiraju se u svakom slučaju na odgovarajuć način.

Zapravo, iako mnogi profesionalni uzgajivači i prodavci konastantno nastoje da poboljšaju kvalitet svoje prakse, standardi u oblasti uzgajanja i prodaje pasa i mačaka i dalje variraju od jedne do druge države članice, a te razlike mogu dovesti do neujednačenog uzgoja i troškova prometa. Time se može povećati i rizik od problema vezanih za dobrobit životinja i opasnosti od bolesti. Takođe, građani se mogu dovesti u zabludu prikrivenom prodajom životinja koje su nosioci određenih bolesti. Ako se štenad i mačići nezakonito prodaju i transportuju između država članica Evropske unije ili uvoze iz trećih zemalja, postoji pretnja za zdravlje ljudi i životinja.

Već nekoliko godina, nevladine organizacije, građani i članovi Evropskog Parlamenta zahtevaju da kućni ljubimci budu zaštićeni na nivou Evropske unije. Evaluacija politike Unije o dobrobiti životinja navodi na zaključak da se dobrobiti kućnih ljubimaca najviše može doprineti harmonizacijom zakona u toj oblasti. U 2010. godini, Savet Evropske unije je insistirao da Komisija promoviše edukaciju o odgovornom vlasništvu, a Evropski Parlament se nedavno zalagao za formiranje legislativnog okvira Evropske unije koji bi bio posvećen zaštiti kućnih ljubimaca i napuštenih životinja.

U međuvremenu, Komisija je svoj rad usmerila na pripremu sveobuhvatne strategije Evropske unije za dobrobit životinja, koja je usvojena 2012. godine. U tom kontekstu, predviđeno je da tokom 2014. godine bude izrađena studija o dobrobiti pasa i mačaka koji se uzgajaju i drže za komercijalne svrhe. U okviru studije će biti razmotreno u kolikoj je meri to pitanje relevantno sa aspekta ciljeva Evropske unije i kakve aktivnosti bi trebalo preduzeti kako bi se oni ostvarili.

Kako bi proširila svoje vidike, Komisija organizuje prvu evropsku Konferenciju  pod nazivom „Dobrobit pasa i mačaka“ (The Welfare of Dogs and Cats), koja će biti održana u Briselu 28 oktobra 2013. godine. Cilj ovog događaja jeste promovisanje dobrobiti kućnih ljubimaca, kako u okviru Evropske unije, tako i u drugim zemljama.

Odgovorno vlasništvo: šta znači starati se o kućnom ljubimcu

(Dr Eric Van Tilburg, rukovodilac Odseka za dobrobit životinja Federalne službe za javno zdravlje, nadležan za politiku dobrobiti životinja u Belgiji i to u oblasti farmskih, eksperimentalnih i egzotičnih životinja)

Zbog velikog broja izgubljenih kućnih ljubimaca i rastuće potrebe da se nadzire trgovina psima, u Belgiji je identifikacija i registracija pasa postala obavezna još 1998. godine. Od 2003. godine, evropski pasoš za kućne ljubimce je takođe omogućio nadležnim vlastima da imaju zakonit dokaz o tome da li je pas registrovan i predstavlja moćno sredstvo za monitoring i kontrolu prometa i dobrobiti životinja.

Registrovanjem broja pasoša i postavljanjem ograničenja kada je u pitanju zamena stranih dokumenata, belgijske vlasti mogu da vode evidenciju o tome koliko pasa ulazi u tu zemlju, kao i o njihovom poreklu i stopi smrtnosti u ranim fazama života. Poređenjem ovih informacija sa statistikama o psima uzgajanim u Belgiji, zakonodavci su stekli solidne osnove za kreiranje pravila o dobrobit životinja u oblasti uzgajanja pasa u inostranim uzgajivačnicama.

Takav pristup identifikacije i registracije pasa ima mnoge prednsoti. On pojednostavljuje istrage o nezakonitoj trgovini psima pošto registracije stranih pasoša mogu da se upoređuju sa inofrmacijama iz centralne baze podataka TRACES Database. Kada su pasoši registrovani bez odgovarajućih poruka u centralnoj bazi TRACES Database, kontaktiranjem novog vlasnka se može brzo otkriti identitet ilegalnog trgovca. U slučaju problema u vezi sa zdravljem ili dobrobiti, poreklo psa i podaci o drugim psima iz istog legla mogu se brzo detektovati. Pored toga, implementacija obavezne registracije je udvostručila broj slučajeva u kojima su vlasnici uspeli da pronađu svoje izgubljene pse.

Prakse zloupotrebe u prometu pasa i mačaka u Evropskoj uniji

(Claire Calder, Zvaničnik zadužen za politiku Eurogroup for Animals)

Raznolikost standarda u državama članicama Evropske unije ima ozbiljne posledice na dobrobit životinja. Na primer, postoje studije koje su pokazale da su štenad uzgajana u okruženju koje se razlikuje od uslova u domaćinstvu sklonija da razviju probleme u ponašanju usled straha. Isto tako, potvrđeno je da se i kod odraslih pasa uzgajanih u komercijalne svrhe javlja nenormalno veliki broj zdravstvenih problema i probelema u ponašanju. Pravila o registraciji pedigrea pasa i mačaka imaju za rezultat nedostatak genetske raznolikosti koja doprinosi porastu naslednih bolesti i poremećaja, kao što su kancer i slepilo ili druga veoma bolna oboljenja. Mnoge šeme za ukrštanje koje su osmišljene tako da naglase fizičke karakteristike životinje, kao što su kratka ravna glava ili naborana koža, vode do razvoja tako ekstremnih karakteristika da one kod životinja prouzrokuju patnju ili predispozicije za zdravstvene poremećaje. Uz to, prodaja životinja putem interneta može da izazove opravdanu zabrinutost vlasnika koji ne znaju gde su i kako njihovi ljubimci uzgajani.

Problem pronalaženja kućnih ljubimaca može se rešiti obaveznom identifikacijom i registracijom pasa i mačaka u bazi koja bi pokrivala celu Evropsku uniju. Dobrobit pasa i mačaka mogla bi se dalje zaštititi usvajanjem dodatnih propisa Evropske unije kojima bi bilo regulisano licenciranje odgajivača i trgovaca, kao i zabranom uzgajanja pasa i mačaka na način koji kod njih stvara nasledne poremećaje.

Dobrobit kućnih ljubimaca

(Dr Jan Vaarten, Izvršni direktor Federacije Veterinara Evrope-Federation of Veterinarians of Europe, organizacije osnovane 1975. godine, u kojoj je danas predstavljeno 46 veterinarskih organizacija iz 38 evropskih zemalja i koja nastoji da promoviše zdravlje i dobrobit žviotinja i javno zdravlje širom Evrope)

Držanje kućnog ljuimca podrazumeva vlasništvo nad njim, odnosno vlasnički odnos prema njemu. Pod tim se podrazumeva prihvatanje odgovornosti za njegovo zdravlje i dobrobit – dva tesno isprepletana koncepta. Loše zdravlje pogađa dobrobit životinje, isto kao što i ugrožavanje dobrobiti životinje loše utiče na njeno zdravstveno stanje. Sa druge strane, dobro zdravlje životinje nije dovoljan preduslov za ispunjenje zahteva njene dobrobiti.

Dobar početak da se obezbedi dobrobit životinje jeste da se poštuje pet osnovnih sloboda. To su: sloboda od gladi, sloboda od nelagodnosti, sloboda od bolesti, sloboda da se ispolji normalno ponašanje i sloboda od stresa. Ali, dobrobit životinja podrazumeva mnogo više od nabrojanog. Neophodno je uzeti u obzir i manje očigledne izvore narušavanja dobrobiti, kao što su na primer prakse uzgajanja životinja koje imaju za rezultat genetske poremećaje, puppy mills i dugotrajan transport štenadi koja su prerano odvojena od majke.

Federacija Veterinara Evrope je veoma zainteresovana za kućne ljubimce. Ova organizacija rukovodi FP7 projekat CALLISTO koji se bavi ulogom kućnih ljubimaca u prenošenju zaraznih bolesti. U okviru toga, nedavno je objavljen poster sa savetima za vlasnike kućnih ljubimaca o odgovornoj upotrebi antibiotika. Federacija takođe želi da doprinese poboljšanju dobrobiti kućnih ljubimaca. Zajendo sa vlasnicima, predstavnicima relevantnih organizacija, naučnicima i zakonopiscima, ona nastoji da pronađe rešenja za probleme i izazove sa kojima se dobrobit životinaj danas suočava, zato što životinje to zaslužuju a veterinarima je stalo do njih.

Konferencija „Dobrobit pasa i mačaka: izgradnja Evrope kojoj je stalo fo kućnih ljubimaca“ (The Welfare of Cats and Dogs: Building a Europe that Cares for Companion Animals)

Ova konferencija, organizovana od strane Evropske komisije i Litvanije kao predsedavajuće države članice i uz podršku Federacije Veterinara Evrope biće održana u Briselu 28. oktobra 2013. godine. To je prva konferencija tog tipa i ima za cilj da okupi stručnjake nadležne za donošenje odluka u državnim organima, veterinare, lica zaposlena u inspekcijskim telima, uzgajivače i predstavnike nevladinog sektora kako bi se potpomoglo promovisanje dobrobiti kućnih ljubimaca u Evropskoj uniji, ali i izvan njenih granica. Ova Konferencija predstavlja mogućnost da se razmene gledišta o mogućim načinima za rešavanje problema u oblasti dobrobiti kućnih ljubimaca, javnog zdravlja i zaštite potrošača, koji su proizašli iz komercijalnog uzgoja i prodaje pasa i mačaka. Prezentacije na Konferenciji će biti organizovane u okviru tri ključne teme:

  1. Zakonodavstvo o kućnim ljubimcima u Evropi
  2. Uzgajanje i prodaja kućnih ljubimaca – posao kao i svaki drugi?
  3. Izgradnja Evrope koja brine o kućnim ljubimcima: sredstva i perspektive

Na Konferenciji će takođe biti razmotreno sprovođenje studije o dobrobiti pasa i mačaka koji se uzgajaju za komercijalne svrhe. Na osnovu ishoda studije i toka ove konferencije, Komisija će razmisliti o tome koje akcije je neophodno preduzeti kako bi se poboljšala dobrobit životinja i povećala transparentnost i adekvatnost informacija iz te oblasti koje se plasiraju potrošačima.     

*Direktan link za kompletan tekst na engleskom jeziku: Welfare of Companion Animal in Europe: Views and Perspectives”, Directorate General for Health and Consumers European Commission, European Union, 2013. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/ahw/aw_newsletter_07_july2013_en.pdf