Linkovi

Državne institucije u Srbiji

Udruženja za zaštitu životinja u Srbiji

Udruženja za zaštitu životinja u Crnoj Gori

Udruženja za zaštitu životinja u Bosni i Hercegovini

Udruženja za zaštitu životinja u Hrvatskoj

Udruženja za zaštitu životinja u Sloveniji

Udruženja za zaštitu životinja u Makedoniji

Međunarodna udruženja za zaštitu životinja

Udruženja za zaštitu životinja u Velikoj Britaniji

Udruženja za zaštitu životinja u Sjedinjenim Američkim Državama

Nauka i pravo

Istraživanje i prijavljivanje okrutnosti prema životinjama

Zaštita divljih životinja

Međunarodne konvencije

Zdravstvena zaštita životinja i veterinarstvo

Eksperimenti na životinjma