Otpad na beogradskom priobalju ugrožava ptice

Obale beogradskih reka dom su ili privremeno odmaralište za mnoge ptice. Najviše je galebova, ali se može videti i poneki par labudova. Iako bi gradsko priobalje trebalo da bude urbana oaza, velike količine otpada – plastičnih flaša, kesa, limenki, komada dasaka i metala ne samo što narušavaju njihov izgled već predstavljaju i ozbiljnu opasnost za ptice koje tu borave. One se mogu povrediti, progutati delove ambalaže ili se zakačiti za neki od otpadaka i usled toga uginuti. Prisustvo otpada na obalama beogradskih reka se jasno se vidi na fotografijama sa šetališta „25 maj“ od petka, 23.08.2013. godine. Takvo stanje je zabrinjavajuće, ono  direktno ugrožava ptice koje ga nastanjuju i posećuju i potrebno je da se što pre popravi. To je odgovornost ne samo nadležnih službi već i svih sugrađana koji su dužni ne damo da vode računa o životnoj sredini ve i da se staraju o opstanku, dobrobiti i zdravlju životinja sa kojima je dele.

BP1.1 BP1.2 BP1.3 BP1.4

Fotografije sa šetališta “25 maj” u Beogradu, 23.08.2013. godine