Pravna nauka

pravna_zastita_zivotinja_30

U ovoj rubrici predstavljeni su neki od naučnih članaka koji su posvećeni zaštiti i dobrobiti životinja, a koji su publikovani u domaćim i inostranim naučnim časopisima.

Podaci o časopisu, autoru i broju strana imaju za cilj da olakšaju citiranje svima koji ove naučne radove žele da koriste prilikom pisanja svojih tekstova na tu temu – semiraskih radova, master radova, doktorskih disertacija, članaka i monografija.

Kliknite na naslov rada kako biste pročitali članak u celini.