Tag Archives: Japan

Pokolj kitova u Japanu i Povleja o zaštiti morskih sisara

Komercijalni lov na kitove zabranjen je na međunarodnom nivou još 1986. godine. Uprkos tome, zahvaljujući posedovanju posebne dozvole izdate od strane Ujedinjenih nacija, Japan uporno nastavlja sa praksom ubijanja ovih morskih sisara. Procenjuje se da je usled neracionalnog i nekontrolisanog kitolova od usvajanja međunarodne zabrane lova na kitove pa do danas u teritorijalnim vodama Japana ubijeno preko 14 000 kitova, a proteklih dana mediji i društvene mreže preplavljeni su potresnim slikama koje svedoče o pravom pokolju koji japanski kitolovci nemilosrdno sprovode nas ovim životinjama. Iako >> Više