Tag Archives: morski sisari

Pokolj kitova u Japanu i Povleja o zaštiti morskih sisara

Komercijalni lov na kitove zabranjen je na međunarodnom nivou još 1986. godine. Uprkos tome, zahvaljujući posedovanju posebne dozvole izdate od strane Ujedinjenih nacija, Japan uporno nastavlja sa praksom ubijanja ovih morskih sisara. Procenjuje se da je usled neracionalnog i nekontrolisanog kitolova od usvajanja međunarodne zabrane lova na kitove pa do danas u teritorijalnim vodama Japana ubijeno preko 14 000 kitova, a proteklih dana mediji i društvene mreže preplavljeni su potresnim slikama koje svedoče o pravom pokolju koji japanski kitolovci nemilosrdno sprovode nas ovim životinjama. Iako >> Više

Svetska povelja za zaštitu morskih sisara

World Charter For Cetacea A Universal Declaration of Rights Preamble It is in wonder and awe that we gaze at the great diversity of life on our planet. The seas are the heart's blood of the earth, the habitat of other species, endowed with other intelligences, that are self aware and demand ethical treatment by us, not least because cetaceans have knowingly saved human lives. Anyone who has ever seen a whale or dolphin in the wild would undoubtedly state that the experience was magical and had an uplifting spiritual effect on him or her. Whales and dolphins have been celebrated in human >> Više