Tag Archives: Odgajivačnice

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju odgajivačnice za životinje

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU ODGAJIVAČNICE ZA ŽIVOTINJE „Službeni glasnik RS”, br. 14/2012 I UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za dobrobit životinja koje moraju da ispunjavaju odgajivačnice u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme, sadržina i način vođenja evidencije koju vodi vlasnik, odnosno držalac odgajivačnica, kao i program obuke o dobrobiti životinja za lica koja rade u odgajivačnicama za životinje. Član 2. Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na objekte u kojima se drže manje od dve ženke >> Više