Zaštita dobrobiti farmskih životinja u EU

Zaštita dobrobiti farmskih životinja u Evropskoj uniji

Milch Cows During Milking In Farm

Zaštita dobrobiti farmskih životinja – životinja koje se uzgajaju na poljoprivrednim gazdinstvima ima veliki značaj u Evropskoj uniji zbog povezanosti sa bezbednošću hrane i drugih proizvoda životinjskog porekla, kao i zdravlja ljudi. Evropska unija je 1978. godine kao međunarodna organizacija pristupila Evropskoj konvenciji za zaštitu životinja koje se uzgajaju na poljoprivrednim gazdinstvima (farmama) (Council Decision 78/923/EEC of 19 June 1978, concerning the conclusion of the European Convention for the protection of animals kept for farming purposes)

Za dobrobit svih vrsta farmskih životinja od značaja su sledeći izvori prava Evropske unije:

1) Direktiva Saveta Evropske unije o zaštiti životinja koje se uzgajaju na farmama iz 1998.

2) Odluka Evropske Komisije o izmenama Odluke iz 2000. godine o minimalnim zahtevima u pogledu sakupljanja informacija prilikom inspekcije mesta proizvodnje na kojima se određene životinje drže radi farmskog uzgoja iz 2006.

Za zaštitu dobrobiti pojedinih vrsta farmskih životinja najveći značaj imaju:

1) Direktiva kojom se postavljaju minimalni standardi za zaštitu kokošaka nosilja iz 1999.

2) Direktiva kojom se postavljaju minimalna pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju u svrhu proizvodnje mesa iz 2007.

3) Direktiva kojom se postavljaju minimalni standardi za zaštitu stoke iz 2008.

4) Direktiva kojom se postavljaju minimalni standardi za zaštitu svinja iz 2008.