4. Oktobar – Svetski dan životinja

Širom sveta, 4. Oktobar se obeležava kao Svetski dan životinja. Ova tradicija uspostavljena je 1931. godine, na konferenciji ekologa u Firenci, kao pokušaj stručnjaka iz ove oblasti da skrenu pažnju javnosti na mnogobrojne opasnosti koje prete ugroženim životinjskim vrstama. Od tada je Svetski dan životinja postao povod da se svet podseti na značaj koji životinje imaju kako per se, tako i za čoveka i društvo kao celinu, ali i prilika da  se izrazi poštovanje prema svim životinjama i ljudima koji ih vole i cene.

ID-100198087

Izbor baš ovog datuma za obeležavanje Svetskog dana životinja inspirisan je njegovim religioznim značenjem –  tada katolički vernici slave dan Svetog Franje Asiškog (1182-1226), italijanskog pesnika i monaha, koji se tradicionalno smatra zaštitnikom svih životinja. Bez obzira na svoje religiozne korene, danas se Svetski dan životinja u različitim zemljama obeležava na različite načine neovisno od nacionalnosti, religioznih i političkih uverenja.

Zvanična internet prezentacija posvećena Svetskom danu životinja „World Animal Day“ , predstavljena je od strane organizacije Naturewatch UK” simbolično 4. Oktobra 2003. godine i od tada se broj događaja posvećeih obeležavanju ovog dana u svetu konstantno povećava, sa ciljem da se pojedinci, državni organi, organizacije, mediji i laička i stručna javnost podstaknu i ohrabre da šire ljubav i poštovanje prema životinjama, kao i da se svet podseti na značaj i vrednost koja životinjama neosporno pripadaju.

Povodom Svetskog dana životinja dr Ana Batrićević napisala je za sajt udruženja LINK članak SVETSKI DAN ŽIVOTINJA – POVOD ZA RAZMIŠLJANJE O ŽELJAMA I STVARNOSTI:

„Svetski dan životinja predstavlja priliku da se podsetimo svoje odgovornosti prema životinjama – dužnosti koju prema njima imamo kako na osnovu moralnih normi, tako i u skladu sa pravnim propisima i to ne samo kao vlasnici, već kao članovi društva koje se javno deklarisalo kao humano, demokratsko i napredno“. 

Članak je dostupan na: http://link-plus.org.uk/Re%C4%8Dstru%C4%8Dnjaka.html