Pravni tekstovi

Obrazloženje Nacrta Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča

*Tekst je preuzet sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Obrazloženje Nacrta Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča I. Ustavno pravni osnov Ustavni osnov za donošenje Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča sadržan je u članu 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalne i invalidske zaštite, u članu 21. stav 2. prema kome je utvrđeno da se ne smatraju diskriminacijom posebne mere koje Republika Srbija može uvesti radi postizanja >> Više

Nacrt Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča

*Tekst je preuzet sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije NACRT ZAKONA O KRETANјU UZ POMOĆ PSA VODIČA Sadržaj zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča, korišćenje javnog prevoza, objekata u javnoj upotrebi, slobodan pristup i boravak na javnim površinama i u radnom prostoru, kao i druga pitanja od značaja za kretanje uz pomoć psa vodiča. Načela Član 2. Ovaj zakon zasniva se na načelima: poštovanja lјudskih prava i dostojanstva; uklјučenosti u sve sfere društvenog >> Više

Ubijanje i zlostavljanje životinja – jednostavan model krivične prijave

Kao i za ostala krivična dela, i za ubijanje i zlostavljanje životinja, krivična prijava se podnosi nadležnom javnom tužilaštvu ili policiji, koja je dužna da krivičnu prijavu prosledi nadležnom javnom tužiocu. Za ovo krivično delo je nadležno Osnovno javno tužilaštvo. Mapa sudova i javnih tužilaštava dostupna je na sajtu Ministarstva pravde. Kako biste videli koje javno tužilaštvo je nadležno u Vašem mestu, odaberite opciju OJT ispod naslova Osnovna javna tužilaštva, a zatim kliknite na mapu. Mapa izgleda ovako:     Iako zakon ne propisuje neki >> Više

Prijavljivanje ubijanja i zlostavljanja životinja – prava i obaveze građana i državnih organa

Građani koji saznaju za slučajeve ubijanja i zlostavljanja životinja, bilo lično bilo posredno - putem medija ili od nekog drugog lica često nisu sigurni šta povodom toga treba da učine. Zbog toga su česta pitanja: "Da li treba da prijavim slučaj za koji sam saznao?" "Kome mogu da podnesem prijavu?" "Kako da podnesem prijavu?" "Da li postoji neka posebna forma u kojoj se prijava podnosi?" "Da li mogu prijaviti delo telefonom?" "Šta ako podnesem prijavu nenadležnom organu?" "Šta ako policija ne postupi po mojoj prijavi?" Citirane zakoske odredbe i objašnjenja u ovom tekstu imaju za >> Više