Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča

Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča

 ZAKON O KRETANјU UZ POMOĆ PSA VODIČA "Službeni glasnik RS", br. 29/2015 Sadržaj zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravo osoba sa invaliditetom na kretanje uz pomoć psa vodiča u javnom prevozu, objektima i površinama u javnoj upotrebi i u radnom prostoru. Načela Član 2. Ovim zakonom obezbeđuje se ostvarivanje ustavom zajemčenih osnovnih načela koja se odnose na uživanje lјudskih prava, a naročito na zabranu diskriminacije i uvođenje posebnih mera radi postizanja pune ravnopravnosti osoba sa invaliditetom sa ostalim građanima i razrada prava na dostojanstvo >> Više