Dobrobit životinja

children_and_animals_3

Dobrobit životinja predstavlja obezbeđivanje uslova u kojima životinja može da ostvaruje svoje fiziološke i druge potrebe svojstvene vrsti kao što su: ishrana i napajanje, prostor za smeštaj, fizička, psihička i termička udobnost, sigurnost, ispoljavanje osnovnih oblika ponašanja, socijalni kontakt sa životinjama iste vrste i odsustvo neprijatnih iskustava kao što su bol, patnja, strah, stres, bolesti i povrede

Čl. 5. st. 1. tačka 4. Zakon o dobrobiti životinja, „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 41/2009

Prava životinja kao filozofski koncept uključuju ideju da su neljudske životinje bića koja imaju osećanja, sposobnost da doživljavaju bol i zadovoljstvo i da im, u skladu sa tim, pripadaju određena neotuđiva „moralna prava“ koja ljudi ne bi smeli da krše, uključujući i pravo životinja da ne budu korišćene kao sredstva za ostvarenje bilo kog cilja od strane ljudi.

To su sledeća prava:

 1. pravo životinja na poštovanje njihovih života u skladu sa njihovom vrstom – pravo na život;
 2. pravo životinja da budu slobodne, koje odgovara vrsti životinja;
 3. pravo na stanište koje je primereno vrsti životinja;
 4. pravo životinja da im čovek ne nanosi nepotrebnu patnju, bol i štetu (da ih ne povređuje);
 5. pravo svih životinja na brigu prema njima (pravo životinja na ljudsko staranje), uključujući i zabranu napuštanja kućnih ljubimaca

Paunović, M.: Prava životinja – savremeni međunarodni standardi, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i „Đuro Salaj“ AD, Beograd, 2004. godine, str.157 – 159. i 205 – 212.

kretanje_uz_pomoc_psa_vodica_1

Dobrobit životinja u domaćim propisima

Svoj prvi Zakon o dobrobiti životinja (“Službeni glasnik RS”, br. 41/2009) Republika Srbija je usvojila 2009. godine. Ovaj zakon je još uvek na snazi.

Zakonom o dobrobiti životinja su regulisana brojna pitanja od značaja za zaštitu i dobrobit životinja u našoj zemlji i propisane prekršajne sankcije u vidu novčanih kazni za one koji ne postupaju u skladu sa principima dobrobiti životinja.

Zakon o dobrobiti životinja se primenjuje u odnosu na sve životinje koje mogu da osete bol, patnju, strah i stres.

Zakon o dobrobiti životinja se naročito primenjuje na sledeće životinje:

 1. životinje koje se koriste u proizvodne svrhe;
 2. životinje koje se koriste u naučnoistraživačke, biomedicinske i obrazovne svrhe;
 3. životinje koje se koriste za izložbe, takmičenja, priredbe i druge oblike javnog prikazivanja;
 4. životinje za rad i službene životinje;
 5. kućne ljubimce;
 6. napuštene i izgubljene životinje;
 7. divlje životinje u zatočeništvu.

Zakon o dobrobiti životinja se ne odnosi na divlje životinje u prirodnim staništima. Zaštita, lov i korišćenje divljih životinja u prirodnim staništima uređeni su posebnim propisima, kao što su na primer Zakon o divljači i lovstvu i Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.

fazan