„Ekološki prekršaji u pravnom sistemu Republike Srbije“

pravna_zastita_zivotinja_15

Zaštita životne sredine, uključujući i zaštitu životinja kao njenog integralnog dela, regulisana je brojnim propisima koji spadaju u takozvano ekološko pravo ili pravo zaštite životne sredine. Od njih su za zaštitu životinja najvažniji: Zakon o dobrobiti životinja, Zakon o veterinarstvu, Zakon o divljači i lovstvu, Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, Zakon o stočarstvu, ali i Zakon o životnoj sredini i Zakon o zaštiti prirode. Snalaženje u obilju propisa (zakona, pravilnika, naredbi, odluka itd.) iz ove oblasti nije jednostavno, a stručna literatura može pružiti dragocenu pomoć u takvim situacijama. Kao jedna od knjiga koja može biti veoma korisna osobama koje se bave ne samo ekološkim pravom već, uopšte, zaštitom životne sredine ističe se monografija „Ekološki prekršaji u pravnom sistemu Republike Srbije (teorijsko-praktički pristup)“, čiji su koautori prof. dr Vladan Joldžić i prof. dr Dragan Jovašević.

Ova monografija objavljena je 2013. godine u izdanju Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i rezultat je istraživačkog rada na studiji „Ekološki prekršaji-sistem“ u okviru projekta „Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Monografija ima tri celine. U prvom delu obrađena su osnovna pitanja u vezi sa pristupom proučavanju materije ekoloških prekršaja. Drugi deo posvećen je analiziranju samog pojma prekršaja u pravnom sistemu Republike Srbije, bez kojeg nije moguće u potpunosti razumeti pojam ekološkog prekršaja. U trećem delu monografije razmatraju se konkretni prekršaji iz oblasti ekološkog prava u našoj zemlji, odnosno određuje koja ponašanja čoveka prema životnoj sredini, uključujući tu i radnje koje on preduzima u odnosu na životinje i njihova prirodna staništa, predstavljaju prekršaje u našem pravu, u čemu se ona sastoje, kojim zakonima su propisana i koje se kazne za njih mogu izreći.

Budući da je objavljena tokom ove godine, monografija je u potpunosti usklađena sa važećim propisima od značaja za zaštitu životne sredine u Republici Srbiji, kao i sa aktuelnim međunarodnim dokumentima iz te oblasti koje je naša zemlja ratifikovala. Ona omogućava čitaocu da ide u korak sa najnovijim zakonskim rešenjima iz oblasti ekološkog prava kako bi svoje ponašanje prilagodio propisima i bio u stanju da prepozna, spreči ili prijavi prekršaje učinjene od strane drugih lica. Zbog toga je vrlo korisna kako za lica koja se bave proučavanjem ekologije i ekološkog prava, tako i za lica koja se profesionalno ili volonterski bave zaštitom pojedinih elemenata životne sredine – životinja, šuma, voda, vazduha. Takođe, monografija „Ekološki prekršaji u pravnom sistemu Republike Srbije (teorijsko-praktički pristup)“ može biti dragocen izvor informacija i za osobe koje se profesionalno ili u slobodno vreme bave aktivnostima koje, ukoliko se vrše protivno propisima mogu u znatnoj meri ugroziti životnu sredinu i predstavljati prekršaje, kao što je to slučaj sa, na primer, lovom ili ribolovom, kako bi se edukovale o dozvoljenim i nedozvoljenim načinima njihvoog vršenja i svoje ponašanje uskladile sa zakonom.