Eksperimentalne životinje u EU

Zaštita dobrobiti eksperimentalnih životinja u pravu Evropske unijeMultimammate Mice

Istraživanja odnosno eksperimenti ili ogledi na životinjama. Neki se vrše zbog razvoja ili proizvodnje novih lekova, neki u svrhu proučavanja uticaja na životnu sredinu ili radi testiranja hemikalija ili novih aditiva za hranu. U svakom slučaju,  u svim državama članicama Evropske unije, istraživanja na životinjama moraju biti sprovedena u skladu sa odgovarajućim propisima. Najvažniji od njih su:

1) Direktiva o proceni zakona, drugih propisa i administrativnih odredbi država članica od značaja za zaštitu životinja koje se koriste za eksperimentalne i druge naučne svrhe iz 1986.

2) Direktiva o proceni zakona, drugih propisa i administrativnih odredbi država članica od značaja za zaštitu životinja koje se koriste za eksperimentalne i druge naučne svrhe iz 1986. izmenjena 2003.

3) Direktiva 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste za naučne svrhe, kojom je zamenjena Direktiva iz 1986.

Evropska Unija je kao međunarodna organizacija 1987. godine potpisala, a 1998. godine i ratifikovala Evropsku konvenciju za zaštitu kičmenjaka koji se koriste za eksperimentalne i druge naučne svrhe, a potvrdila je i njene naknadne izmene i dopune.