O dobrobiti i pravima životinja

Dobrobit životinja predstavlja obezbeđivanje uslova u kojima životinja može da ostvaruje svoje fiziološke i druge potrebe svojstvene vrsti kao što su: ishrana i napajanje, prostor za smeštaj, fizička, psihička i termička udobnost, sigurnost, ispoljavanje osnovnih oblika ponašanja, socijalni kontakt sa životinjama iste vrste i odsustvo neprijatnih iskustava kao što su bol, patnja, strah, stres, bolesti i povrede ( Čl. 5. st. 1. tačka 4. Zakon o dobrobiti životinja, „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 41/2009).

Filozofski koncept prava životinja uključuje ideju da su neljudske životinje bića koja imaju osećanja, sposobnost da doživljavaju bol i zadovoljstvo i da im, u skladu sa tim, pripadaju određena neotuđiva „moralna prava“ koja ljudi ne bi smeli da krše, uključujući i pravo životinja da ne budu korišćene kao sredstva za ostvarenje bilo kog cilja od strane ljudi. To bi bila sledeća prava: 1) pravo životinja na poštovanje njihovih života u skladu sa njihovom vrstom – pravo na život; 2) pravo životinja da budu slobodne, koje odgovara vrsti životinja; 3) pravo na stanište koje je primereno vrsti životinja; 4) pravo životinja da im čovek ne nanosi nepotrebnu patnju, bol i štetu (da ih ne povređuje); 5) pravo svih životinja na brigu prema njima (pravo životinja na ljudsko staranje), uključujući i zabranu napuštanja kućnih ljubimaca (Paunović, M.: Prava životinja – savremeni međunarodni standardi, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i „Đuro Salaj“ AD, Beograd, 2004. godine, str.157 – 159. i 205 – 212.)

Tekst o dobrobiti istog autora objavljen je prvi put na internet prezentaciji udruženja “Ljudi za životinje” http://humansforanimals.co.uk/pravna_zastita_zivotinja.html