Oni su stvarali istoriju zaštite životinja – Samjuel Džekson Prat

Još jedan u nizu pionira koji su se zalagali za humaniji odnos društva prema životinjama bio je i engleski dramski pisac, pesnik, glumac i bivši sveštenik Samjuel Džekson Prat, koji je svoja mnogobrojna dela ponekad objavljivao i pod pseudonimom Courtney Melmoth.  Ovaj svestrani i pomalo buntovni umetnik iznosio je svoje stavove u vezi sa pravima životinja na jedan krajnje emotivan i romantičan način – u svojim pesmama i pričama. Zanimljivo je da je Prat jedno vreme bio uzorni sveštenik sve dok nakon jedne skandalozne ljubavne afere nije napustio sveštenički poziv i odlučio da se posveti umetnosti – najpre glumi a potom književnosti.

portrait-of-samuel-jackson-pratt

Mladost i obrazovanje

Samjuel Džekson Prat je rođen 1749. godine u Hantingdonširu u Engleskoj u prilično uvaženoj porodici koja se bavila proizvodnjom piva. Pored toga, Samjuelov otac je čak dva puta je bio izabran za Visokog šerifa oblasti Hantingdonšir. Prat je svoje obrazovanje stekao u Felstedu, u Eseksu da bi kasnije postao sveštenik.  Svoje prvo književno delo, elegiju pod naslovom Partridges objavio je 1771. godine. Ovo ostvarenje bilo je veoma popularno i nalazilo je svoje mesto u većini antologija poezije tokom celog 19. veka.

Ljubavna afera

Pošto je bio sveštenik iz poznate i uvažene porodice, Pratova nezvanična veza sa izvesnom damom koja je sebe nazivala gospođa Charlotte Melmoth (po njegovom umetničkom imenu to jest prezimenu) izazvala je osudu tadašnjeg društva. Zbog toga je Prat napustio sveštenički poziv i odlučio da se sa svojom partnerkom otisne u glumačke vode. Zajedno su nastupali u mnogim pozorišnim trupama putujući širom Engleske i Irske. Očekivano, Pratovi roditelji su se protivili njegovoj vezi sa glumicom i nije poznato da li su oni ikada svoju vezu i ozvaničili. Par se rastao nakon nekoliko godina zajedničkog života u oskudici, a ova veza ostavila je trajnu mrlju na Pratovoj biografiji uzornog sveštenika i plodnog pisca.

Književno stvaralaštvo

Nakon što je odustao od glume, prat se u potpunosti posvetio pisanju. Njegova dela su bila popularna i obezbeđivala su mu dovoljno prihoda za život. Jedno vreme je dio i suvlasnik knjižare u Batu, gde je stekao mnogo prijatelja iz tadašnjih modernih i naprednih društvenih krugova. Kao već uvažen i afirmisan pisac preselio se u Birmingem, gde je radio na sopstvenim delima, pomažući usput i mlade još uvek neafirmisane autore. Napisao  je sedam romana u dvadeset i tri toma, deset drama i dvadeset i tri zbirke pesama, kao i nekoliko dnevnika sa putovanja.

Dobrobit životinja

Ipak, ono po čemu je za ljubitelje životinja Prat najznačajniji jeste njegovo žestoko zalaganje protiv bilo kakvog vida okrutnosti prema životinjama, a posebno protiv takozvanih krvavih sportova – lova i borbi između životinja.  Pratova ideja o humanom odnosu prema životinjama prožima veliki broj njegovih književnih ostvarenja. Ipak, kritičari smatraju da njegova ljubav prema životinjama najviše dolazi do izražaja u pesmi  Saosećanje (Sympathy) koju je objavio 1788. godine. U ovoj pesmi, Prat nedvosmisleno ističe da je čovek rođen da deli Zemlju sa svim ostalim živim bićima, pitajući se zbog čega čovekov opstanak mora da zavisi od njegovog ulova. U delu Humanost ili prava prirode (Humanity or the Rights of Nature), on otvoreno kritikuje lov radi sporta, naglašavajući da je ubijanje da bi se utolila glad prihvatljivo, ali da uzimanje tuđeg života nikako ne sme biti sport.

O Pratovom odnosu prema životinjama bilo je reči i povodom  govora Lorda Erkina u kome je podržao Zakon o sprečavanju zlonamerne i umišljajne okrutnosti prema životinjama iz 1809. godine.  U jednom članku o tom govoru, koji je objavljen u tada popularnom časopisu Gentleman’s Magazine navedeno je da se nijedan živi pisac u svojim poetskim i proznim delima nije toliko bavio temom okrutnosti prema životinjama koliko Prat. U istom članku, istaknuto je da je čak jedna trećina njegovog dela Gleanings posvećena toj problematici.

Smrt i zaveštanje

Samjuel Džekson Prat je umro 1814. godine nakon duge bolesti koju je zadobio nakon pada sa konja. Njegova dela puna saosećanja, ljubavi i humanosti  potvrđuju koliko umetnost na svoj način može da doprinese borbi za dobrobit životinja.