Lišavanje životinja života u EU

Pravila za lišavanje životinja života u Evropskoj uniji

Red Chicken In Country Side Farm

Način na koji se životinje mogu lišiti života u državama članicama Evropske unije regulisan je u nekoliko pravnih akata ove međunarodne organizacije. Naročita pažnja posvećena je lišavanju životinja života prilikom njihovog klanja, u nameri da budu upotrebljene za ishranu ljudi.  Najznačajnija su za ovu oblast sledeća dva dokumenta:

1) Direktiva o zaštiti životinja u vreme klanja ili ubijanja iz 1993.

2) Uredba o zaštiti životinja prilikom njihovog ubijanja iz 2009.

Evropska unija je kao međunarodna organizacija, 1988. godine potpisala Evropsku konvenciju za zaštitu životinja za klanje