„Sistem ekoloških delikata – ekološko kazneno pravo“

Ekologija

Zaštita životinja ne može se posmatrati izolovano od zaštite celokupne životne sredine i svih njenih elemenata – vazduha, vode, zemljišta, flore i faune. Različiti oblici ugrožavanja i povređivanja životne sredine i njenih elemenata danas su izuzetno zastupljeni i predstavljaju kompleksni – ekološki, socijalni, privredni, ekonomski, zdravstveni, bezbednosni i pravni problem globalnih razmera. Tu spadaju: zagađenje vazduha, vode, zemljišta različitim zagađujućim materijama, nezakonito i neracionalno eksploatisanje prirodnih resursa, kao što je nezakonita seča šuma, nezakonit lov, nezakonit ribolov, različiti oblici degradacije prirodnih staništa i devastiranja populacije biljnih i životinjskih vrsta. Takve čovekove aktivnosti su nezakonite – zabranjene kako međunarodnim konvencijama tako i krivičnim i prekršajnim zakonima pojedinačnih država. Njihove posledice su ozbiljne, dalekosežne i suštinski pogađaju opstanak i razvoj biljnog i životinjskog sveta i čovečanstva u celini. Posebno je opasno uništavanje prirodnih staništa pojedinih životinjskih vrsta aktivnostima čoveka, osobito ako je reč o onima koje imaju status ugroženih, ali i nezakonit lov i trgovina životinjama koje pripadaju vrstama pod rizikom od istrebljenja. Zbog toga je poznavanje ekoloških propisa svakako  jedan od preduslova za uspešno suprotstavljanje zlostavljanja životinja.

Monografija „Sistem ekoloških delikata – ekološko kazneno pravo“ čiji je autor prof. dr Dragan Jovašević, nastala je kao rezultat autorovog dugogodišnjeg proučavanja različitih oblika povređivanja, narušavanja ili ugrožavanja životne sredine kao celine ili njenih pojedinih elemenata i društvene reakcije na te negativne pojave kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Objavljena je 2009. godine u izdanju Centra za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Celokupna složena materija izložena je u monografiji u više samostalnih celina. Reč je o sledećim oblastima zaštite životne sredine:

  1. Uloga međunarodne zajednice u uređenju i zaštiti životne sredine
  2. Sistem uređenja i zaštite životne sredine u Republici Srbiji
  3. Strateška procena uticaja na životnu sredinu
  4. Oblici povrede i ugrožavanja životne sredine
  5. Zaštita životne sredine u krivičnom pravu Republike Srbije
  6. Pojedina Ekološka krivična dela
  7. Zaštita životne sredine u uporednom krivičnom pravu

U obradi ove materije korišćena je domaća i inostrana literatura iz oblasti zaštite životne sredine, ekološkog prava, krivičnog prava, prekršajnog prava, kao i literatura iz oblasti bezbednosti, kriminalistike i kriminalne politike. Od izvora su konsultovani domaći i inostrani zakonski tekstovi koji čine obiman i razgranat normativni okvir za zaštitu životne sredine i brojne međunarodne konvencije iz ove oblasti. Poseban kvalitet monografiji daje i činjenca da je autor u njenu sadržinu uneo i delove pojedinih sudskih odluka donetih povodom različitih slučajeva povređivanja ili ugrožavanja životne sredine, čime je omogućeno ne samo teorijsko engo i praktično sagledavanje ove problematike.

Monografija „Sistem ekoloških delikata – ekološko kazneno pravo“ namenjena je svim čitaocima koji žele da steknu osnovna ali i produbljena teorijska znanja iz oblasti pravne zaštite životne sredine i ekološkog prava – studentima osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija, kao i osobama koje se u svom svakodnevnom radu susreću sa problematikom zaštite životne sredine – zaposlenima u državnim organima, članovima različitih udruženja građana koja se bave ekologijom i aktivistima ekoloških pokreta.