Tag Archives: pas

Bez diskriminacije ljubimaca sa posebnim potrebama

U medijima se često pojavljuju tekstovi i reportaže o humanim gestovima pojedinaca, koji su nesebično pomogli ljubimcima sa invaliditetom i time pokazali da jednako vole sve životinje. U svetu se odavno radi na promovisanju usvajanja ljubimaca sa posebnim potrebama, a kod nas je ovaj pozitivan trend, posebno zaživeo nakon što je celu zemlju potresla tragična sudbina kuce Mile, koja je, uprkos tome što su joj odsečene sve četiri šape, pokazala da i dalje ima želju za životom i poverenja u ljude. Staranje o ljubimcu sa posebnim potrebama zahteva više vremena i energije, ali ima i >> Više

Obrazloženje Nacrta Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča

*Tekst je preuzet sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Obrazloženje Nacrta Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča I. Ustavno pravni osnov Ustavni osnov za donošenje Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča sadržan je u članu 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalne i invalidske zaštite, u članu 21. stav 2. prema kome je utvrđeno da se ne smatraju diskriminacijom posebne mere koje Republika Srbija može uvesti radi postizanja >> Više

Nacrt Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča

*Tekst je preuzet sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije NACRT ZAKONA O KRETANјU UZ POMOĆ PSA VODIČA Sadržaj zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča, korišćenje javnog prevoza, objekata u javnoj upotrebi, slobodan pristup i boravak na javnim površinama i u radnom prostoru, kao i druga pitanja od značaja za kretanje uz pomoć psa vodiča. Načela Član 2. Ovaj zakon zasniva se na načelima: poštovanja lјudskih prava i dostojanstva; uklјučenosti u sve sfere društvenog >> Više

Dan ukradenih ljubimaca 14. februar

Malo kome je poznato da se 14. februar ne obeležava samo kao Dan zaljubljenih, već i kao Dan ukradenih kućnih ljubimaca. Iako povod nije nimalo romantičan, ovaj dan predstavlja dobru priliku da se skrene pažnja svih vlasnika na opasnosti od krađe njihovih ljubimaca, na značaj čipovanja kao načina za pronalaženje ukradenih kućnih ljubimaca, kao i na pravne posledice koje pogađaju onoga ko ukrade tuđeg kućnog ljubimca. Svest o problemu krađe ljubimaca Dan ukradenih kućnih ljubimaca, tačnije Dan podizanja svesti o krađi kućnih ljubimaca (Pet Theft Awareness Day) obeležava >> Više

Pokažimo saosećanje prema vezanim psima – ovo je njihova nedelja

Još jedan vremenski period koji se u SAD simbolično obeležava raznim manifestacijama jeste nedelja saosećanja sa vezanim psima, koja traje od 7. do 14. februara. Iako malo ljudi zna za ovu inicijativu, aktivisti okupljeni oko udruženja Dogs Deserve Better (Psi zaslužuju bolje) nastoje da svojim saopštenjima, promotivnim materijalom  i predavanjima skrenu pažnju na potrebu da se psi, barem tokom najhladnijih dana ne drže vezani u dvorištu već da se sklone na toplo i sigurno mesto. Pošto  je pas koji konstantno boravi vezan ispred kuće prizor koji se dosta često može videti u našoj >> Više