Tag Archives: zabrana diskriminacije

Obrazloženje Nacrta Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča

*Tekst je preuzet sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Obrazloženje Nacrta Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča I. Ustavno pravni osnov Ustavni osnov za donošenje Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča sadržan je u članu 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalne i invalidske zaštite, u članu 21. stav 2. prema kome je utvrđeno da se ne smatraju diskriminacijom posebne mere koje Republika Srbija može uvesti radi postizanja >> Više

Nacrt Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča

*Tekst je preuzet sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije NACRT ZAKONA O KRETANјU UZ POMOĆ PSA VODIČA Sadržaj zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča, korišćenje javnog prevoza, objekata u javnoj upotrebi, slobodan pristup i boravak na javnim površinama i u radnom prostoru, kao i druga pitanja od značaja za kretanje uz pomoć psa vodiča. Načela Član 2. Ovaj zakon zasniva se na načelima: poštovanja lјudskih prava i dostojanstva; uklјučenosti u sve sfere društvenog >> Više