Zdravstvena zaštita životinja u EU

Zdravstvena zaštita životinja u pravu Evropske unije

Stethoscope

Zdravlje životinja je jedan od osnovnih preduslova za dobrobit životinja, ali i uslov za bezbednost hrane i zdravlja ljudi. Zato su odgovarajući pravni akti Evropske unije posvećeni i toj oblasti. Iako nije pravno obavezujući dokument, veliki značaj ima Strategija zdravlja životinja Evropske unije za period od 2007. do 2013. godine usvojena od strane Evropske komisije. 

Strategija sadrži smernice za razvoj politike zdravstvene zaštite životinja u državama članicama kako bi se postigli viši standardi u toj oblasti. Ona se odnosi na: životinje koje se drže radi ishrane, farmskog uzgoja, sporta, druženja, zabave, životinje u zoološkim vrtovima, divlje životinje i životinje koje se koriste za naučna istraživanja, ali i na i sve životinje koje se unose u Evropsku uniju ili iznose iz nje, kao i one koje se nalaze u tranzitu. Ona je bitna za vlasnike životinja, za veterinarske poslenike, proizvođače hrane, proizvođače sredstava za lečenje životinja, udruženja za zaštitu životinja, istraživače i prosvetne radnike, sportska i rekreativna udruženja, obrazovne ustanove, potrošače, nadležne organe Unije i njenih članica itd. 

Strategija ima za cilj stvaranje zakonskog okvira za zaštitu zdravlja životinja koji je u skladu sa standardima Svetske organizacije za zdravlje životinja kroz zamenu postojećeg zakonodavstva novim koje bi na jednoobrazan način uređivalo oblasti trgovinske razmene unutar Unije, uvoza, ishrane, dobrobiti i kontrole bolesti životinja uz poštovanje međunarodnih standarda i zdravlja životinja.